Prezentacja rzeb, ich dostpno oraz ceny maj charakter orientacyjny i nie s ofert handlow w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aktualn dostpno rzeb, terminy dostawy i cen prosimy uzgadnia telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.