Franciszek Burkiewicz

Czytaj więcej...

FRANCISZEK BURKIEWICZ ( ur. 1910 w Berlinie,   zm.  2002 w Poznaniu). Studiowa Pastwowej Szkole Zdobniczej w Poznaniu (absolutorium  w 1935 r.) u prof. Prof. Jana Jerzego Wronieckiego i Karola Mondrala, a nastpnie w Akademii sztuk Piknych w Warszawie u prof. Stanisawa Ostoi ? Chrostowskiego ( absolutorium w 1939 r, dyplom w 1947 r. )

Franciszek Prabucki

Czytaj więcej...FRANCISZEK PRABUCKI ( 1911 ? 1973). Urodzony podobno na Pomorzu wg innych danych w Berlinie, po maturze przebywa we Wrocawiu, nastpnie studiowa w prywatnej szkole Sztuk Piknych w Berlinie. Dyplom uzyska w roku 1936 lub 1937.

Czytaj więcej...JZEF KALISZAN ( ur. 1927 w Wilczynie k. Szamotu zm.  2007 w  Kicinie) ? rzebiarz, malarz, rysownik, grafik, scenograf. Studiowa w poznaskiej PWSSP ( absolutorium w roku 1950) w pracowni Bazylego Wojtowicza. Praktykowa rwnie u Xawerego Dunikowskiego.


Czytaj więcej...HANNA RODZISKA
Urodzia si w 1933 r. w Wilnie. W 1951 r. zostaa przyjta do Akademii Sztuk Piknych w Krakowie, skd przeniosa si do Pracowni rzeby profesora Bazylego Wojtowicza w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Piknych w Poznaniu.

Andrzej Kandziora

Czytaj więcej...ANDRZEJ KANDZIORA, urodzi si  1928 r. w Poznaniu.  Studiowa w poznaskiej PWSSP ( dyplom w 1949 r. ) u prof. prof. Jana Jerzego Wronieckiego, Karola Mondrala, Hipolita Polaskiego i Franciszka Burkiewicza.
Gwn dziedzin twrczoci jest grafika artystyczna, ktr uprawia od koca lat 40.

Czytaj więcej...IRENA ROSISKA ? MELNIK,
Urodzia si w 1937 r. Studiowaa w PWSSP w Poznaniu, uzyskujc dyplom w 1962 r.
W centrum jej artystycznych zainteresowa znajduje si posta ludzka. Ekspresyjne formy i deformacje su  podkreleniu wyrazu przedstawienia. 

Benedykt Kasznia

Czytaj więcej...BENEDYKT KASZNIA,
Urodzi si w 1927 roku w Koninie.
Studiowa w poznaskiej PWSSP, uzyskujc dyplom w roku 1956 r. Gwnym tematem jego rzeb jest czowiek i jego transformacje,  w ktrych odbiega od sztuki przedstawieniowej w kierunku wikszej deformacji ,  nie tracc jednak cakowitego kontaktu z natur i formami organicznymi .

Irena Woch

Czytaj więcej...IRENA WOCH
Urodzia si w 1928 r. w Radomsku. Dyplom w dziedzinie rzeby uzyskaa w PWSSP w Poznaniu w roku 1955. W twrczoci rzebiarskiej posuguje si najchtniej formami organicznymi i abstrakcyjnymi. 


Czytaj więcej...ANNA KRZYMASKA urodzia si w 1932 r. w Poznaniu. Ukoczya Pastwow Wysz Szko Sztuk Plastycznych  z dyplomem w roku 1956. Zdobywaa dowiadczenia artystyczne i doskonalia warsztat twrczy w czasie pobytw studyjnych w Rzymie i Sztokholmie.

Prezentacja rzeb, ich dostpno oraz ceny maj charakter orientacyjny i nie s ofert handlow w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aktualn dostpno rzeb, terminy dostawy i cen prosimy uzgadnia telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.