Biogramy

Czytaj więcej...... pozostawi po sobie dziesitki portretw, rzeb sakralnych, plakiet etc., w wikszoci w gipsie.

Jego prace znajduj si m. in. w zbiorach Muzew Narodowych: w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocawiu a take Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocawiu oraz Muzeum Narodowego Pimiennictwa w Pradze...

... Apoteoza Sztuk to kolisty  medalion z  przedstawieniem, w paskim reliefie, trzech stojcych obok siebie postaci all'antica ? dwch kobiecych i jednej mskiej - bdcych zapewne personifikacjami sztuk ...

Bazyli Wojtowicz

Czytaj więcej...... sztuka Wojtowicza nie podlegaa obserwacji natury w rozumieniu obserwacji przyrody ale na obserwacji fizycznie istniejcych przedmiotw, na respektowaniu trjwymiarowej przestrzeni i odpowiednim ksztatowaniu bryy.

Wychodzc od realizmu rozszerza sfer zmysowego dowiadczenia na rzecz wyobrani. Syntezy formy w jego rzebach maj swoje rdo w archaicznej rzebie greckiej. Tworzc bry podkrela jednoczenie jej powierzchni, traktujc j niemal malarsko z impresyjnym rozwibrowaniem.?..

Adam Smolana

Czytaj więcej...... materiaami  w ktrych tworzy byo drewno, gips narzutowy, kamie, metal, ceramika (terakota).

Nalea do grona wspczesnych twrcw, dla ktrych podstaw kreowania dziea sztuki jest klasyczna zasada harmonii pomidzy form a treci oraz zrozumienie praw rzdzcych natur ...

... jego mistrzostwo polegao na bezbdnym odczytaniu charakteru, wewntrznego napicia i ekspresji drewna oraz na umiejtnym wykorzystaniu wszystkich jego walorw ...

Czytaj więcej...... brz jest ulubionym tworzywem artysty. Rzeby wyaniaj si w wielotygodniowym, czasem wielomiesicznym procesie ksztatowania formy przygotowywanej do odlewu.

Jego dziea zdaj si by cigym okieznywaniem energii metalu w ekspresj budowanych form. W figurach rzebiarskich, niekiedy archaicznie szcztkowych, czytelne s korzenie rzeby ? od tych najwczeniejszych, pierwotnych zmaga ludzi z budowaniem form kultowych po niosce histori dowiadcze formy pniejsze ...

Czytaj więcej......Fascynuje mnie forma: rado istnienia w niej, pasja nieustannej konfrontacji wyobrani z faktem, niepojty urok gry, odpowiedzialno za samoistn, autonomiczn egzystencj materialnego ksztatu wraz z jego oddziaywaniem w wiecie ludzkich dozna estetycznych, poza estetycznych oraz intelektualnych ujawniajcych bogactwo coraz to nowych znacze...

Prezentacja rzeb, ich dostpno oraz ceny maj charakter orientacyjny i nie s ofert handlow w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aktualn dostpno rzeb, terminy dostawy i cen prosimy uzgadnia telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.