Biogramy

Stanisław Popławski

Czytaj więcej...... pozostawił po sobie dziesiątki portretów, rzeźb sakralnych, plakiet etc., w większości w gipsie.

Jego prace znajdują się m. in. w zbiorach Muzeów Narodowych: w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu a także Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu oraz Muzeum Narodowego Piśmiennictwa w Pradze...

... Apoteoza Sztuk to kolisty  medalion z  przedstawieniem, w płaskim reliefie, trzech stojących obok siebie postaci all'antica – dwóch kobiecych i jednej męskiej - będących zapewne personifikacjami sztuk ...

Bazyli Wojtowicz

Czytaj więcej...... sztuka Wojtowicza nie podlegała obserwacji natury w rozumieniu obserwacji przyrody ale na obserwacji fizycznie istniejących przedmiotów, na respektowaniu trójwymiarowej przestrzeni i odpowiednim kształtowaniu bryły.

Wychodząc od realizmu rozszerza sferę zmysłowego doświadczenia na rzecz wyobraźni. Syntezy formy w jego rzeźbach mają swoje źródło w archaicznej rzeźbie greckiej. Tworząc bryłę podkreśla jednocześnie jej powierzchnię, traktując ją niemal malarsko z impresyjnym rozwibrowaniem...

Adam Smolana

Czytaj więcej...... materiałami  w których tworzył było drewno, gips narzutowy, kamień, metal, ceramika (terakota).

Należał do grona współczesnych twórców, dla których podstawą kreowania dzieła sztuki jest klasyczna zasada harmonii pomiędzy formą a treścią oraz zrozumienie praw rządzących naturą ...

... jego mistrzostwo polegało na bezbłędnym odczytaniu charakteru, wewnętrznego napięcia i ekspresji drewna oraz na umiejętnym wykorzystaniu wszystkich jego walorów ...

Robert Sobociński

Czytaj więcej...... brąz jest ulubionym tworzywem artysty. Rzeźby wyłaniają się w wielotygodniowym, czasem wielomiesięcznym procesie kształtowania formy przygotowywanej do odlewu.

Jego dzieła zdają się być ciągłym okiełznywaniem energii metalu w ekspresję budowanych form. W figurach rzeźbiarskich, niekiedy archaicznie szczątkowych, czytelne są korzenie rzeźby – od tych najwcześniejszych, pierwotnych zmagań ludzi z budowaniem form kultowych po niosące historię doświadczeń formy późniejsze ...

Anna Rodzińska

Czytaj więcej......Fascynuje mnie forma: radość istnienia w niej, pasja nieustannej konfrontacji wyobraźni z faktem, niepojęty urok gry, odpowiedzialność za samoistną, autonomiczną egzystencję materialnego kształtu wraz z jego oddziaływaniem w świecie ludzkich doznań estetycznych, poza estetycznych oraz intelektualnych ujawniających bogactwo coraz to nowych znaczeń...

Prezentacja rzeźb, ich dostępność oraz ceny mają charakter orientacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aktualną dostępność rzeźb, terminy dostawy i cenę prosimy uzgadniać telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.